מכשור ובקרה

כץ אריה פלב”ם מספקת מגוון רחב של שירותים לפרויקטים של מכשור ובקרה, התומכים מהקמה ועד להפעלה.

יכולות המכשור התעשייתי של החברה כוללות התקנות חדשות למכשירים, צינורות, בדיקות, שירות ותחזוקה באתר, הפעלה והרצה בסיום ההקמה.