בטיחות ואיכות

בטיחות

קבוצת כץ מתחייבת לפעול תמיד ובכל דרך על מנת לספק לעובדיה, ספקיה, לקוחותיה ושותפיה לדרך את סביבת העבודה הבטוחה ביותר.
מדיניות הבטיחות של הקבוצה מוטמעת ומיושמת על ידי מגוון רחב של תהליכים, מנגנונים ניהוליים, אמצעי ביקורת, מדידה ושיפור, במטרה להשריש את הבטיחות בעבודה כתרבות יומיומית בקרב כל בעלי התפקידים.
מחלקת הבטיחות מעורבת עמוקות בפעילותה השוטפת של הקבוצה, לאורך כל שלבי העבודה ובראייה צופה פני עתיד, על מנת לוודא שכלל הסיכונים האפשריים מקבלים מענה ומטופלים בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
לאורך שנות פעילותה, בלטה הקבוצה בפעילותה בתחום הבטיחות וזכתה על כך בפרסים ותעודות הצטיינות במסגרות שונות.

 

איכות

כלל תוצריה של הקבוצה מלווים בביקורת איכות מחמירה לאורך כל תהליך הפקתם. כל אחת מהחברות בקבוצה מפעילות ומיישמות באדיקות את נהלי האיכות הנדרשים לעמידה בתקנים הרלוונטיים.
בקבוצה פועלים צוותי איכות המוודאים הטמעה ויישום שוטף של מדיניות האיכות, וכן מעניקים ללקוחותיהם שירותים שונים בתחום זה, לרבות הכנת תיקי מתקן ותיעוד, בדיקות תקופתיות, הסמכות ותיקוף (Validation) מתקנים תעשייתיים.

 

 

 

תעודות והסמכות