בדיקות והסמכות

מחלקת השירות של החברה מציעה מגוון בדיקות יזומות או תקופתיות של חדרים נקיים ומנדפים, על מנת לוודא עמידה בתקני הייצור, האיכות והבטיחות הנדרשים לתהליך ולסביבת העבודה.

 

בתום ביצוע הבדיקות, מפיקה החברה דו”ח מלא המפרט את אופי הבדיקות, תוצאותיהן, מסקנות ותעודות מתאימות.

תקני בדיקה:

 • EU-GMP ANNEX 1
 • ISO 14644

 

בדיקות לחדרים נקיים:

 • בדיקת חלקיקים
 • הפרשי לחצים
 • טמפרטורה ולחות
 • מהירות זרימת אוויר
 • חדירות
 • תאורה
 • החלפות אוויר וספיקות
 • כיווני זרימת אוויר
 • התאוששות מזיהום

 

בדיקות למנדף כימי וביולוגי:

 • רמת ניקיון
 • מהירות זרימת אוויר
 • כיווני זרימת אוויר
 • בדיקת מערכות סינון
 • חדירות
 • מערכות חשמל
 • רמת רעש
 • תאורה